Sürdürülebilir Kırsal Yaşam

Atölye Deneme’nin Fethiye şubesi tarafından Tangala Proje Platformu kapsamında başlatılan Sürdürülebilir Kırsal Yaşam Projesi, kırsal yaşam ve üretim biçimlerinin desteklenmesini, yöresel hayvancılık, özellikle keçicilik ve üretim biçimlerini araştırmayı hedeflemiştir. Proje dahilinde bir kerpiç ev tamamlanmış, çalışma alanında evin hemen yanından çıkartılan toprak, dereden akan su ve komşu tarlalarda üretilen buğdayların samanı kullanılmıştır.

Sosyal projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla projenin devamı için bir toplu fonlama kampanyası düzenlenmiştir.

 

atolye godence

İzmir’de Seferihisar’a bağlı Gödence köyünde kurulan Atölye Gödence, derneğin Sürdürülebilir Kırsal Yaşam projesinin bir diğer merkezi olarak çalışmaktadır. Atölye Gödence’nin ilk adımları 2015 yılında Gödence köy kahvesinde atılmıştır. Köy kahvesi mekan olarak kullanılarak çocuklarla resim çalışmaları, kitap okumaları, kısa film gösterimleri ve oyun etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Çocukların yanı sıra velilerle düzenli sohbet günleri ve buluşmalar düzenlenmiştir. Atölye Gödence, köy yaşamının bir parçası olan geleneksel zeytin ve buğday hasadı dönemlerinde hasat etkinlikleri ve buluşmaları organize etmektedir.

Atölye Gödence bünyesinde 2017 yılında, Avrupa Birliği Gençlik Hareketliliği kapsamında dört ülkenin ortaklığında Learn2Learn adlı proje hayata geçirilmiştir. Ana teması sanat aracılığıyla kültürlerarası diyaloğu geliştirmek ve gençlerde çevre bilincini arttırmak olan proje kapsamında, Norveç, Portekiz ve Kıbrıs’tan gelen gençlerin ve  Gödence köyü sakinlerinin katılımıyla köy yaşantısı deneyimlenmiş, ekolojik farkındalık ve kısa film odaklı atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında derneğimize gelen gönüllülerimiz, hem Fethiye şubemizde hem de Atölye Gödence bünyesinde yürütülen Sürdürülebilir Kırsal Yaşam projesi kapsamında, kerpiç ev yapımı, keçi çiftliğinde peynir yapımı, meyve toplama, bahçe düzenleme, yöresel yemeklerin yapımı ve köy çocuklarıyla sanat odaklı atölyeler gibi çalışmalarda yer almışlardır.