Sürdürülebilir Kırsal Yaşam

Atölye Deneme’nin Fethiye şubesi tarafından Tangala Proje Platformu kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kırsal Yaşam Projesi, kırsal yaşam ve üretim biçimlerinin desteklenmesini, yöresel hayvancılık, özellikle keçicilik ve üretim biçimlerini araştırmayı hedeflemiştir.

Proje dahilinde bir kerpiç ev tamamlanmış, çalışma alanında evin hemen yanından çıkartılan toprak, dereden akan su ve komşu tarlalarda üretilen buğdayların samanı kullanılmıştır.

Sosyal projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla projenin devamı için bir toplu fonlama kampanyası düzenlenmiştir.