Dünya Dönüyor, Değişiyoruz

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında desteklenen “Dünya Dönüyor, Değişiyoruz” projesi, ekoloji ve sanat çerçevesinde bilgi ve pratiğin ulaşılabilir ve uygulanabilirliğini arttırmak amacıyla, dernek, kooperatif, insiyatif, gıda toplulukları ve iklim aktivistlerini yerelde bir araya getiriyor. Proje, kozmetik, gıda, giyim, organik atık ve işlenebilir atık ana başlıklarında her konunun gündelik hayata denk düşen kısımlarında karşılıklı deneyim ve bilgi aktarımına dayalı atölyeler, eğitimler, toplantılar, alan gezileri ve yerinde uygulamalar içeriyor.

Öncelikli etkinlik mekanı Seferihisar bölgesi kırsalı olan proje, katılımcılarda ekolojik yaşama dair talep oluşturmayı, doğal döngüye dair farkındalık yaratmayı, zehirsiz sürdürülebilir bir yaşam için teorik ve pratik uygulamalara erişimi arttırmayı amaçlıyor. Özellikle ebeveynler ve çocukların bir arada olacağı atölyelerde farklı kesimlerin bir araya geleceği, sosyal içermeyi güçlendirecek bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Proje 2020 Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.