Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında destek kazanan “Dünya Dönüyor, Değişiyoruz” başlıklı gençlik projemiz yakında başlıyor!

“Dünya Dönüyor, Değişiyoruz” projesi, ekoloji ve sanat çerçevesinde bilgi ve pratiğin ulaşılabilir ve uygulanabilirliğini arttırmak amacıyla, dernek, kooperatif, insiyatif, gıda toplulukları ve iklim aktivistlerini yerelde bir araya getirecek. Proje kapsamında kozmetik, gıda, giyim, organik atık ve işlenebilir atık ana başlıklarında her konunun gündelik hayata denk düşen kısımlarında karşılıklı deneyim ve bilgi aktarımına dayalı atölyeler, eğitimler, toplantılar, alan gezileri ve yerinde uygulamalar gerçekleştirilecek.

Öncelikle Seferihisar bölgesinde kırsalda yürütülecek proje, katılımcılarda ekolojik yaşama dair talep oluşturmayı, doğal döngüye dair farkındalık yaratmayı, zehirsiz sürdürülebilir bir yaşam için teorik ve pratik uygulamalara erişimi arttırmayı amaçlıyor. Özellikle ebeveynler ve çocukların bir arada olacağı atölyelerde farklı kesimlerin bir araya geleceği, sosyal içermeyi güçlendirecek bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Önümüzdeki günlerde etkinliklere başlayacak olan proje Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.