İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark içinde düzenlediği, Atölye Deneme ekibinin içeriğini oluşturarak koordinasyonunu yürüttüğü Kültürpark Sanat ve Ekoloji Buluşmaları sona erdi.
Ekim ayından bu yana devam eden proje 14 Aralık tarihinde gerçekleşen film gösterimiyle sona erdi. Yaklaşık 3 aylık süre boyunca haftada iki gün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul çocuklarıyla Kültürpark ekosistemini ve tarihini hikayeler, masallar ve yaratıcı çalışmalarla tanıtan geziler düzenledik. Bu gezide çocuklar, Kültürpark içinde doğal üretim yöntemlerinin uygulandığı Sürdürülebilir Yaşam Bahçesini gezme, kompost, solucan gübresi, ilaçsız tarım ve yerli tohum gibi konularda bilgi edinme şansı da buldular.
Kültürpark Sanat ve Ekoloji buluşmaları kapsamında çocuklarla, Çöp Delisi Ayşe Yıldız “Bir Atık Dönüşüyor”, Başak Kolcuer “Yaratıcı Dans”, Atölye Deneme ekibinden Ekin Gündüz Özdemirci “Eko-film”, yine Atölye Deneme ekibinden Seçil Vildan Çubukçu “Eko-tiyatro” atölyeleri düzenlediler. Atölyeler kapsamında, atık malzemeler değerlendirilerek sanatsal kolajlar üretildi, çevre bilincini geliştirmeye yönelik hikayeler dans performanslarıyla birleştirildi, filmler üzerinden ekolojik farkındalık odaklı yaratıcı çalışmalar yapıldı, masal anlatımı ve doğaçlama tiyatro aracılığıyla doğal çevreyle ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.
Kültürpark Sanat ve Ekoloji Buluşmaları, Çekirdek İzmir Permakültür Kolektifi’nden İpek Sabuncu Öğretmen’in yürüttüğü yetişkinlere yönelik Permakültüre Giriş, Kompost ve Kent Bahçeciliği atölyelerine de ev sahipliği yaptı. Atölyelerin dışında Cumartesi günleri, permakültür, yerel ekonomi, küresel ısınma ve fosil yakıtlar konularına odaklanan belgesel film gösterimleri ve bu konularda söyleşiler düzenlendi. Film gösterimlerinin ardından söyleşilerde, permakültür hakkında İpek Sabuncu Öğretmen, küresel ısınma hakkında Prof. Dr. Nuri Azbar, fosil yakıtlarla ilgili Foça Çevre ve Kültür Platformundan Bahadır Doğutürk ve yerel ekonomi konusunda İzmir Köy Koop başkanı Neptün Soyer ile keyifli sohbetler gerçekleştirdik.
Eko-çember söyleşileri Kültürpark Sanat ve Ekoloji Buluşmaları projesinin yetişkinlere yönelik diğer etkiliğiydi. Eko-çember söyleşilerinde, Dünyada Alternatif Ekolojik Akımlar, Kentte Doğal Gıdaya Erişim ve Gıda Toplulukları, Çocuk Gelişimi ve Doğal Çevre, Kentte Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Moda konularında uzmanlarla sohbetler gerçekleştirdik.