kulturpark_atolye deneme7

Atölye Deneme ekibinin koordinasyonunu yürüttüğü ve eğitmen kadrosunda yer aldığı Kültürpark Sanat ve Ekoloji Buluşmaları projesi Ekim ayıyla birlikte başladı.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle haftada iki gün ilkokul öğrencileriyle Kültürpark’ın ekosistemini ve tarihini hikayeler, masallar ve yaratıcı çalışmalar eşliğinde tanıtan bir gezi düzenleniyor. Gezinin son durağı ise, doğal yöntemlerle üretim biçimlerinin uygulandığı bitki yataklarından oluşan Sürdürülebilir Yaşam Bahçesi oluyor. Burada çocuklarla, kompost, solucan gübresi, ilaçsız tarım ve yerli tohum gibi konularda bilgiler paylaşılıyor.

Sanat ve Ekoloji buluşmalarında çocuklarla Bir Atık Dönüşüyor ve Eko-Film atölyeleri de gerçekleşti. Bir Atık Dönüşüyor atölyesinde çocuklar, eğitmen Ayşe Yıldız’la birlikte eski dergi ve gazete kağıtları, kartonlar ve kumaşlar gibi atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli oyuncaklar tasarladılar. Eko-Film atölyesinde ise Wall-E filmini izleyen çocuklar, bilinçsiz tüketim, atıkların çevreye zararı ve yeryüzüne karşı sorumluluğumuz hakkında eğitmen Ekin Özdemirci ile sohbet ederek filmle ilgili yaratıcı çalışmalar gerçekleştirdiler.

Yetişkinlerle permakültüre giriş ve kompost atölyelerinde ise, Çekirdek İzmir Permakültür Kolektifi’nden İpek Sabuncu Öğretmen, permakültür kuramı ve ilkeleri, temel kavramlar ve tasarım metodolojisini, yemek ve bahçe atıklarını çöpe atmak yerine doğal gübreye dönüştürmenin çeşitli yöntemlerini katılımcılarla paylaştı. Atölyelerin bir bölümü uygulama alanı olan Sürdürülebilir Yaşam Bahçesinde gerçekleştirildi.

Kültürpark Sanat ve Ekoloji Buluşmaları programında yer alan film gösterimleri ve Eko-Çember söyleşileri de verimli ve keyifli sohbetlere yol açtı. Atölye çalışmalarına paralel olarak ilk film gösteriminde, “Permakültür Perspektifiyle Yaşamak” adlı filmin ardından Çekirdek İzmir Permakültür Kolektifi’nden İpek Sabuncu Öğretmen, Zeynep Durmuş Arsan ve Oya Demirtay ile permakültür üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Eko-Çember söyleşilerinin ilkinde ise, “Dünyada Alternatif Ekolojik Akımları” İmece Evi Doğal Yaşam ve Ekolojik Çözümler Merkezi’nden İsmail Yenigün,  Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi Bülent Köstem ve İzmir Akdeniz Akademisi’nden Melek Demir’le birlikte konuştuk. İmece Evi’nden İsmail Yenigün, kırsalda ekolojik topluluklar,  yerel üretim, gıda özgürlüğü ve gönüllü sadelik gibi konularda deneyimlerini paylaşırken, dayanışma ile genişleyen etki ve dönüşüme dikkat çekti. Bülent Köstem Cittaslow ağının dinamiklerinden bahsederken, yavaş hareketinin çevre savunuculuğuna katkılarından da örnekler verdi. İzmir Akdeniz Akademisi’nden Melek Demir ise, kentteki alternatif oluşumlardan uluslararası örnekler verirken yerel yönetimlerin bu süreçteki rolünü ele aldı.

Eko-Çember söyleşilerinin ikincisinde “Kentte Doğal Gıdaya Erişim ve Gıda Topluluklarını” konuştuk. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Tayfun Özkaya ve Dr. Fatih Özden, BİTOT-Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Grubu’ndan Tamer Güvenir, GETO-Gediz Ekoloji Topluluğu’ndan Yonca Çetinbağ ve Erhan Çetinbağ, konvansiyonel tarımda kullanılan kimyasalların etkilerini, doğal kavramını, iyi, temiz ve adil gıda üretimi ve dağıtımında alternatif yöntemleri izleyicilerle paylaştılar.

Kültürpark Sanat ve Ekoloji Buluşmaları Aralık ayının sonuna kadar devam edecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu programda, önceden duyurusu paylaşılan atölye çalışmalarının tümü için kayıtlar doldu. Film gösterimleri ve Eko-Çember söyleşilerinde buluşmak üzere, bizi takipte kalın 🙂