İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) tarafından 2014 yılından beri düzenlenen, Avrupa Birliği destekli “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK’lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesinin kapanış toplantısı gerçekleşti.
Atölye Deneme, STÇM Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında desteklenen 10 STÖ’den birisiydi. Ekip olarak derneğin ihtiyaçlarına ve çalışma alanına göre eşleştirildiğimiz danışmanımız, İzmir Kültür Platformu kurucularından müzisyen Sarp Keskiner’le 6 süren program kapsamında düzenli görüşmeler yaparak birlikte çalıştık. Özellikle iletişim, görünürlük ve kaynak yaratma konularına odaklandığımız çalışma süresinde, hem kurumsal gelişim hem de yeni proje fikirleri geliştirmek açısından çok yaratıcı ve üretken bir zaman geçirdik.
Projenin 12-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen kapanış toplantısına Atölye Deneme ekibinden Seçil Vildan Çubukçu ve Pelin Topçu katıldı. Toplantıda, program kapsamında sivil toplum örgütlerine destek veren danışmanlarla geçirilen süreç değerlendirildi, çıkan sonuçlar resmedilerek somutlaştırıldı ve paylaşıldı.