2019 İKPG yaz okulu5

2014’ten bu yana İzmir’de kültür sanat adına düşünen, çalışan, üreten insanlar arasında iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek için kurulan, şehrin kültürel ve sanatsal kapasitesini daha görünür kılma ve yerel izleyici sayısını arttıracak stratejiler geliştirme çabasında olan İzmir Kültür Pla+for-mu Girişimi (İKPG), 9-14 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Kültür Platformu Yaz Okulunu gerçekleştirdi.

Atölye Deneme olarak dahil olduğumuz İKPG Yaz Okulunun kavramsal çerçevesi “müdahale” olarak belirlendi. Eğitim kampında “Sanatla Müdahale”, “Tasarım ile Müdahale”, “Dil, Hafıza ve Müdahale” ile “Sürdürülebilir Müdahale” başlıkları altında birleşen ekipler bu konularla ilgili grup çalışmaları gerçekleştirdiler.  Sanatın, tasarımın, hafızanın, dilin ve sürdürülebilirlik kavramının kent mekanına ve kültürüne nasıl yansıdığı örneklerle incelendi.

Eğitim kampında ayrıca, Kaos Gl, AmidArt, Kültür için Alan İzmir Koordinatörü, Kolektif Sub, Yaya Derneği, Bisuder gibi katılımcıların sunumlarıyla ‘’Kentte Müdahale’ konusu tartışıldı. Yoğun geçen eğitim süreci sonucunda tüm ekipler çalıştıkları farklı başlıklarda ’’müdahale’’ kavramıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdiler. İKPG yaz okulu, ele alınan başlıklarda bazı ekiplerin projeler geliştirerek çözüm önerileri sunmalarına, aynı zamanda keyifli tanışmalara ve ortaklıklara yol açtı.