zehirsiz_bulusma

Atölye Deneme, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Zehirsiz Sofralar projesi için farklı şehirlerde bulunan ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşturulan sivil toplum ağına dahil oldu.
Proje kapsamında pestisitlerin insan sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerindeki zararlarını gündeme getirmek, üretici ve tüketicilerde farkındalık yaratmak, alternatif tarım ve zararlılarla doğa dostu mücadele yöntemlerinin bilinirliliğini arttırmak amaçlanıyor.
Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu programı kapsamında desteklenen Zehirsiz Sofralar projesinin ilk etkinliği İstanbul’da gerçekleşecek.
Gıda mühendisi Bülent Şık’ın konuşmacı olacağı ve moderatörlüğünü Buğday Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi Güneşin Aydemir’in yapacağı “Pestisitlere mahkûm değiliz!” başlıklı söyleşi 08 Ağustos tarihinde Ataşehir’de bulunan DasDas‘da gerçekleşecek. Ücretsiz olacak etkinlikte, gıda güvencesi, gıda güvenliği, toksik kimyasallar, pestisitler, kalıntı sorunları, biyoçeşitlilik kaybı, endokrin ve nöral gelişim bozucuları konuşulacak, alternatif uygulamaları ve sağlıklı gıda için neler yapılabileceği tartışılacak.
Daha detaylı bilgiye etkinliğin facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.