stgm 2019-proje dongusu egitimi2

Atölye Deneme, yeni fikirleri projeye dönüştürerek hayata geçirmek için etkili proje oluşturma eğitimindeydi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından 19-21 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “STÖ’ler için Proje Döngüsü Yönetimi” eğitiminde etkili proje yazma yöntemleri ele alındı. Bir fikrin projeye dönüşmesi sürecindeki hazırlık analizleri, mantıksal çerçevenin kurulması, doğru fona ulaşmak gibi aşamalar uygulamalı çalışmalarla anlatıldı.

Farklı şehirlerden 24 sivil toplum örgütünün temsilcilerinin katıldığı eğitimde, çevre, sanat, sosyal haklar ve engelli hakları gibi alanlarda örnek projeler üretilerek incelendi. Bu eğitim, gerçekleştirmek istediğimiz projelere uygun ulusal veya uluslararası destek programlarını belirlemek ve doğru değerlendirmek adına bize bir yol haritası sundu, STGM’nin tüm eğitmenlerine teşekkürler 🙂

stgm-2019-proje-dongusu-egitimi1.jpg