KULUCKA_

Atölye Deneme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) tarafından 2014 yılından beri düzenlenen, Avrupa Birliği destekli “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK’lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesine dahil oldu.

Kapasite geliştirme programına kabul edilen 10 STÖ’den birisi olan Atölye Deneme adına Seçil Çubukçu ve Ekin Gündüz Özdemirci, 18-19 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen Oryantasyon Eğitimine katıldı.

STÇM Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında, İstanbul’dan 5 İstanbul dışından 5 olmak üzere toplam 10 STÖ destekleniyor. Seçilen 10 STÖ, 6 aylık program süresince, ihtiyaçlarına uygun olarak bir mentor ile eşleşecek, yüz yüze ve internet üzerinden görüşmeler sayesinde birlikte çalışma imkanına sahip olacak. Kurumların kendilerine odaklanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesini hedefleyen proje kapsamında şu ana kadar 96 STÖ desteklendi.

Sosyal Kulucka Merkezi Oryantaston-Atolye Deneme-ekip